خرداد 7, 1403
تست MBTI

تست MBTI از دیدگاه دکتر ماکان آریا پارسا

به گفته دکتر ماکان آریا پارسا تستMBTI ، تستی است که برای بررسی نقاط قوت و شناسایی نوع شخصیتی و اولویت های افراد ساخته شده است. ایزابل مایزر و مادرش این تست را برای انواع مختلف شخصیت ها طراحی کردند تا برای شناخت افراد مناسب باشد و بیشتر برای استخدام در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد.

تیپ شخصیت شناسی MBTI

تست  MBTI با توجه به پاسخگویی به سؤالات افراد به 16 تیپ شخصیتی تقسیم می شوند. تست  MBTI، این امکان را به افراد می دهد که علایق، نقاط ضعف و قوت و دیگر موارد را پیدا کنند. این پرسشنامه از 4 قسمت تشکیل شده است:

دکتر ماکان آریا پارسا

1- مقیاس درون گرا – برون گرا

2- مقیاس حسی – شهودی

3- مقیاس متفکر- احساسی

4- مقیاس قضاوت کننده – ادراک کننده

تست MBTI برای نوجوانان

انواع تیپ شخصیت شناسی MBTI

به گفته دکتر  ماکان آریا پارسا انواع MBTI تیپ شخصیت شناسی به 16 تیپ شخصیتی تقسیم می شود که به توضیح چند مورد از آنها می پردازیم:

1-ISTJ بازرس: ویژگی های این گروه شامل مواردی می  شوند از جمله: قابل اعتماد و پرتلاش، اهمیت به جزئیات، جدی و ساکت و بسیار منطقی می باشند.

2-ISTP سازنده و خلاق: این گروه ویژگی هایی را شامل می شوند: بسیار عملگرا، واقع بین و دیگر موارد هستند.

3- ISFJ محافظ: گروه محافظ، ویژگی هایی دارند؛ از جمله: حافظه ی خوب، سخت کوش و متعهد، شنونده های خوب، افراد تو دار و ویژگی های دیگر را دارا می باشند.

4- ISFP هنرمند: گروه هنرمند، ویژگی هایی دارند؛ که به چند مورد اشاره می کنیم: کم حرف، مهربان، فروتن، به شدت حساس، ملاحظه گر می باشند.

5- INFJ مدافع: ویژگی های این گروه شامل مواردی هستند از جمله: صبور، خلاقیت بالا، منسجم و منظم و موارد دیگر می باشند.

6- INFP واسطه: چند مورد از ویژگی های گروه واسطه شامل مواردی می شوند: عدم توجه به جزئیات، عاشق هنر، کنجکاوی فراوان، دوستی و همدلی زیاد می باشند.

7- INTJ معمار: بر باور دکتر ماکان آریا پارسا این گروه نیز ویژگی هایی دارد؛ که شامل: اندیشمند و متفکر، حسی ضعیف، قدرت تمرکز بالا، بسیار سخت کوش می باشند.

8- INTP متفکر: گروه متفکر، دارای ویژگی هایی می باشند؛ از جمله: متکبر و خودبین، اهل ریسک، کنجکاو، بی توجه  به احساسات دیگران، کم توجهی به جزئیات را شامل می شوند.

9- ESTP متقاعد کننده: گروه متقاعد کننده هم مانند دیگر گروه ها ویژگی هایی دارند؛ از جمله: واقع بین، تصمیم گیری سریع، حل کردن فوری کارها، شخصیت دوستانه می باشند.

10- ESTJ مدیر: ویژگی های این تیپ شخصیتی شامل مواردی می باشد: منطقی و تحلیلگر، تصمیم گیری سریع، کار و تلاش فراوان، وفادار به سازمان، صمیمیت با همکاران می شوند.

11-  ESFP مجری

12- ESFJ مراقب

13- ENFP قهرمان

14- ENFJ بخشنده

15- ENTP بحث کننده

16- ENTJ فرمانده

دقیق ترین تست شخصیت شناسی

تست MBTI  برای نوجوانان

دکتر ماکان آریا پارسا اعتقاد دارد یکی از ویژگی های تست MBTI، کمک به شناسایی شخصیت فرد می باشد و در اکثر موارد برای استخدام استفاده می شود. یکی دیگر از موارد مورد کاربرد تست MBTI برای نوجوانان می باشد تا بتوانند شخصیت فردی خود را بهتر شناخته و با اطرافیان خود رابطه ی بهتری برقرار کنند. تست MBTI برای نوجوانان بسیار مفید است و آنها می توانند با کمک این تست شغل بهتری را برای خود برگزینند.

هشت مورد از مواردی را که تستMBTI برای نوجوانان مورد بررسی قرار می دهد به شرح زیر می باشند:

1- برون گرا بودن: این تست نشان دهنده ی  مقدار برون گرایی افراد می باشد.

2- درون گرا بودن: تست MBTI ، مقدار درون گرایی افراد را نشان می دهد.

3- حسی بودن: تست مورد نظر به سنجش مقدار دریافت اطلاعات افراد توسط حس های پنجگانه می پردازد.

4- شهودی بودن: همان طور که می دانید این تست به سنجش مقدار دریافت اطلاعات افراد از شهود می پردازد.

5- احساسی بودن: این تست در واقع به مقدار احساسی بودن افراد در تصمیم گیرنده اشاره می کند.

6- منطقی بودن: یکی دیگر از موارد در این تست مقدار منطقی بودن افراد در تصمیم گیری است.

7- منعطف بودن: تست موردنظر به مقدار تأخیر  و تعلل افراد در تصمیم گیری اشاره دارد.

8- قضاوتی بودن: این تست نشان دهنده ی مقدار سرعت افراد در تصمیم گیری می باشد.

تست

کاربرد تست MBTI

طبق صحبت دکتر ماکان آریا پارسا تست  MBTIکاربردهای زیادی دارد که 10 مورد از مهمترین این کاربردها به صورت زیر می باشند:

1- انتخاب شغل: وقتی از این ابزار به گونه ی مناسب استفاده شود می توانیم در انتخاب شغل حرفه ای تر عمل کنیم.

2- مدیریت کارکنان: مدیران می توانند با توجه به این تست، برای کسب و کار خود برنامه ای بیندیشند تا آینده ی  بهتری در شغل خود داشته باشند.

3- انتخاب رشته: وقتی که از این ابزارها به گونه ی درست استفاده شود، در سال های پیش رو به پیشرفت می رسند.

4- سبک های یادگیری: وقتی که شخصیت خود را به خوبی بشناسیم می توانیم کارایی خود را افزایش دهیم.

5- روابط اجتماعی: وقتی که شخصیت خود و اطرافیان را بهتر بشناسیم، می توانیم رابطه ی بهتری داشته باشیم.

6- روابط عاشقانه: زمانی که شخصیت خود را بهتر بشناسیم می توانیم در روابط عاشقانه نیز پیشرفت کنیم.

7- بازاریابی: یکی ازکاربردهای این تست برای بازاریابی است که با شناخت دیگران می توانیم به افراد خدمات بهتری ارائه دهیم.

8- بیماری های روانی: شخصیت شناسی در واقع کمک کننده ی خوبی برای کاهش استرس می باشد.

9- مشاوره: مشاوران با توجه به تست شخصیتی  به افراد کمک می کنند تا نیازهای آنها را رفع کنند.

تست شخصیت شناسی

امروزه تست MBTI ، یکی از دقیق ترین تست های شخصیت شناسی محسوب می شود و با کمک این تست افراد می توانند شخصیت خود را بهتر بشناسند. چند مورد از دقیق ترین تست های شخصیت شناسی به شرح زیر می باشند:

1- تست شخصیت Big five: این تست، دارای صفت هایی می باشد از جمله: برون گرایی، سازگاری، وجدان، احساسات منفی و روشنفکری و دیگر موارد می باشند و به بررسی شخصیت افراد می پردازد.

2- تست شخصیت :NEO تستNEO ، دارای 5 ویژگی می باشد از جمله: روان رنجوری، برونگرایی، گشودگی، سازگاری و وجدان را می توان نام برد و برای تحقیقات در روان شناسی کاربرد دارد.

3- تست شخصیتHEXACO Revised : تست مورد نظر برای محاسبه ی شش بعد شخصیتی می باشد و بیشتر در تحقیقات روان شناختی مورد استفاده قرار می گیرد.

4- تست MMPI: یکی از موارد مورد استفاده در این تست، بررسی علائم بیماری روانی می باشد. آخرین نسخه ی این تست به بررسی پرخاشگری، اجتماعی گریزی می پردازد. تست موردنظر برای مراقبت  از سلامت روان، بررسی افراد متقاضی برای شغل های ایمنی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.

5- تست Hare : این تست، در واقع نوعی از یک ابزار می باشد که به بررسی مشکلات روانی از جمله: عدم ابراز پشیمانی، گناه در مجرمان و دیگر موارد  در پزشکی قانونی را طراحی می کنند و به صورت پرسشنامه نمی باشد؛ بلکه به صورت مصاحبه صورت می گیرد.

6- تست شخصیت روانی: تست شخصیت روانی، برای بررسی خصوصیات روانی افراد می باشد و برای افرادی که مجرم نیستند از طریق پاسخگویی به سؤالات مورد استفاده قرار می گیرد.

7- تست شخصیت خودشیفتگی: تست مورد نظر، برای بررسی مقدار خودشیفتگی می باشد و برای تشخیص خودشیفتگی در افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

8- پرسشنامه شخصیت هوگان: این تست، برای 5 عاملی به کار می رود. ویژگی های این تست با عواملی در کار از جمله؛ جاه طلبی، جامعه پذیری، حساسیت بین فردی صورت می گیرد.

9- تست MBTI: تست  MBTI، در تجارت ها مورد استفاده قرار می گیرد و به خصوص برای سمینارهای غیر رسمی کاربرد دارد.

10- تست شخصیت میلون: این تست، در واقع یک نمونه ی استاندارد برای سنجش خود فرد می باشد و  اطلاعات مربوط به سازگاری هیجانی و نگاه افراد به سؤالات را ارزیابی می کند. این تست، برای افراد بالای 18 سال مناسب می باشد.

تست MBTI

کاربرد تست MBTI

تست تیپ شخصیت شناسی MBTI، می تواند یکی از شخصیت های شخصی و فردی باشد. این تست در موارد زیر کاربرد دارد:

1- شناخت خود و بالابردن توانایی روانی

2- مشاوره ی مشاغل و انتخاب درست شغل

3- انتخاب رشته و مشاوره ی تحصیلی

4- مشاوره ی خانواده و مشکلات افراد

5- مشاوره ی ازدواج

6- تحقیق ها و پروژه های علمی

تیپ شخصیت شناسی MBTI

مزایای تست MBTI

این تست، مزایایی دارد که  در اینجا به چند مورد از آن می پردازیم:

1- شناخت نقاط ضعف و قوت

2- پیدا کردن نوع شخصیت

3- تقویت روابط اجتماعی

4- کنترل هیجان رفتاری

5- انتخاب شغل مناسب

6- تقویت مهارت های مدیریتی

ماکان آریا پارسا

کلام پایانی

ما در این مقاله به توضیح در مورد تست MBTI، دقیق ترین تست شخصیت شناسی، انواع تست شخصیت شناسی، تیپ شخصیت شناسی MBTI، مزایای این تست و دیگر موارد پرداختیم. تست شخصیت شناسی در واقع به شناخت فرد از خود کمک می کند و برای مصاحبه در استخدام ها و برای نوجوانان در دبیرستان ها مورد استفاده قرار می گیرد. امیدواریم این مطالب مورد پسند شما واقع شده و برای شما مفید باشند.

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *